Medicinske sestre/tehničati KBC Zagreb

Medicinske sestre/tehničati KBC Zagreb

Program dizajniran samo za zaposlenike KBC Zagreb. Trodnevna škola: Osnove znanstvenog izražavanja

Trodnevna škola
Osnove znanstvenog izražavanja
tečaj je namijenjen medicinskim sestrama i tehničarima KBC-a Zagreb

Preuzimanje potvrda o sudjelovanju (od Ž prema A po imenima):

Željka Domitran
Zrinka Račić
Stela Korenika
Slavica Forma Hedžet
Jelena Filipović
Zrinka Račić
Vlado Rep
Vesna Družinić
Vedrana Divald
Valentina Pomper
Valentina Fiket
Tina Mitrović
Suzana Čolić
Stela Korenika
Slavica Forma Hedžet
Sindi Novoselec
Shqipe Hasi
Selma Islamčević
Josipa Ris
Josipa Belev
Jelena Škunca
Jelena Filipović
Jadranka Marić
Ivana Žunić
Ivana Zečević
Ivana Štrucelj
Ivana Kompes
Ivana Kompes
Ivana Golubović
Emina Mujakić
Dubravka Drobnjak
Domagoj Miljanović
Dijana Petrić
Dara Žaper
Danijela Pikija
Renata Balić
Nurka Rustan
Nikolina Šainčić
Nikolina Bilonić
Nevena Šaldić
Monika Debeljak
Mirjana Saratlija
Mirjana Mihalić
Mirjana Kralj
Mihaela Paljak
Matea Vukoje
Matea Palčić
Marina Sedlar
Marina Kukolja Šivak
Marina Bedeković Sliško
Marijana Šandor
Marija Žuljević
Marija Smjerog
Marija Božičević
Lucija Jurišić
Ljiljana TOmić
Lidija Dragija
Krunoslav Kušec
Kristina Stanić
Kristina Lacković
Kristina Hanžek
Katica Gugić
Katarina Žigman
Jozefina Franjković
Danijela Pikija
Danijela Golub
Božica Ilijač
Barica Prlić
Ankica Šepak
Anica Desić
Andreja Zajčić
Andreja Šajnić
Andreja Horvat
Ana Turina
Ana Savović
Ana Grubišić
Adela Brežni

O autoru

ozi administrator

Napiši odgovor